Hamvas Olvasókör: Eksztázis

Október 26., csütörtök, 18:00
Bp. 1055 Szalay u. 2. (Hamvas Béla Alapítvány)

“Az éberség realizálása technikai eljárás. Az eksztázis-technika eljárása.

Eksztázis annyit jelent, mint kívül lenni. Az ember kívül van a nyugtalan szétszórtságon, és kilépett a residuumokból oly nehezen felbontható csomóvá összenőtt énjéből, amely számtalan inkarnáció alatt szövődött benne, és amely az ember valódi énjének helyét bitorolja. Kívül van a külső világban való tévelygésen és az értelmetlen körforgáson. Az eksztázis iránya nem követi a természet körforgását, hanem abból merőlegesen kiáll. Az élet magasabb körében tulajdonképpen mindig eksztatikus, vagyis mámor, a művészi alkotás, a gondolkodás, a műalkotás átélése, az olvasás, a tanulás, a szerelem, a gyönyörködés, a tánc, a zene, az utazás, az ima.”

Hamvas Béla Eksztázis című írása októberi olvasókörünk témája.

A beszélgetésben segítségünkre lesz Katona Zsuzsa, az olvasókör vezetője, és Palkovics Tibor, az életmű gondozója.

A rendezvény adomány alapú.