A valóságban felébredni

5990 Ft

A személyiség titkát, egyedüliségét – mondja Bergyajev –, senki sem értheti teljesen. Az emberi személyiség sokkal titokzatosabb, mint maga a világ. – S valóban, alig van megfoghatatlanabb, mint ez a pillanatban önmagára találó személyes konstelláció, ami egy emberi élet a maga legbensőbb rajzolatával, s amelyben gyakran a külső és nyilvános élettények látszólagos mindennapisága semmit nem sejtet a „belső tájak hallatlan vál- tozatosságából”. Van olyan – írja Hamvas Béla egy helyen –, akinek élete „magányosnak, csendesnek, eseménytelennek látszik, és sorsának vad kalandjai, szédítő veszélyei, keserű kísértései és feneketlen szakadékai nagyobbak, mint egy hódítóé, aki három világrészben járt és három- száz csatában vett részt.

Kategória:

Leírás

HAMVAS BÉLA – Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve.

+ DVD melléklettel: A Nevezetes Névtelen

(Katona Zsuzsa és Nyeste Péter akciós dokumentumfilmje Hamvas Béláról)

Amit a jelen kötet megidézni kíván, épp a személyességnek e benső és rej- tett „fénye és aurája”, s mindaz, ami benne egybegyűjtve megtalálható, valami- képp erről az elbeszélhetetlenről kíván szólni: kép, szó és lm ebben a közel- ségben kísérli meg Hamvas Béla portréját megrajzolni, életének és művének állomásairól számot adni, megsejtetni és közelebb hozni azt, hogy ennek az útnak mennyi mindent, és milyen megfoghatatlan életet kellett megtartania és magában rejtenie.

„Nem hiszek másban, mint a világosságban. Azt a gondolatot, hogy az egye- dül helyes életrend a szereteté, csak azért fogadom el, mert ez az egyedül értel- mes. Ami ezen kívül van, az nonszensz.
A szeretet indokolhatatlan, és nem ezért, vagy azért, hanem mert indoklásra nincs is szüksége, vagyis a létezéssel együtt adott tény, de éppen a szeretet az, amely az ember magányát feloldja, és az embert betakarja. A szeretet védelem. A szeretet azon kívül, hogy szeretet, védelem is, és az egyetlen valódi védelem az ellen, hogy itt vagyunk a világon, meztelenül és egyedül.”

(A szeretetről)