//A babérligetkönyv, Hexakümion

A babérligetkönyv, Hexakümion

2990 Ft

Az 1930-42 között keletkezett Babérligetkönyv esszéit Hamvas Béla „imakönyvnek” is nevezi. Ahogy maga írja: „szívem szerint való imák ezek, mert a természet imádkozik: a virág, a csillag, a madár, a könyv; de imádkozik benne a szem, a fül, az ujj, a nyelv, az ízlés, az összes érzék, és imádkoznak benne: a gúny, az irónia, a vidámság, a kedély, a jó étvágy, a szerelem, a bölcsesség.” A kötet másik írása Hexakümion címmel Hamvas egy 1937-ben keletkezett nagyobb, görög tárgyú tanulmánya, amelyben a régi világ örök értékeihez való jelenkori kapcsolódás lehetőségeiről és formáiról értekezik, miközben saját világunkat meghatározó szellemi impulzusokat is kritikájának érzékeny mérlegére helyezi.

Kívánságlistához
Kategória:

Tartalomjegyzék

A BABÉRLIGETKÖNYV: A babérligetkönyv – Meditáció a hegytetőn – A virágszedés lélektana – Reggeli feljegyzés – Aranynapok – Antik és modern tájkép – Túlvilági kalauz – Paidokratia – Kierkegaard Szicíliában – Ízek – Téli terv – A magányos király könyve – A tamariszkusz alatt – A jövő könyve – A konyhakert – Íróasztalkultúra – Imaginárius könyvek – Fák – Olbrin Joachim csodálatos utazása – Thoreau – Faragott fejek – Az utazótáska – A madarak éneke – Csillagok – Álom.

HEXAKÜMION: I . Szellem és ókortudomány. 1. Nietzsche görögsége 2. Wilamowitz – Rohde – Otto 3. A George-kör 4. Kerényi – II. A szcientifizmus. 1. Hybris scientifica 2. A szellem entrópiája 3. Az egzisztencialisztikus fordulat 4. A modern vallásosság értelme – III. La bête religieuse. 1. A vallásos ember világhelyzete 2. Pszichológiai kitérés 3. Hős és bűnös 4. A paradoxon – IV. A hiteles görögség. 1. A görög valóság 2. Az idő 3. Héros és aranykor 4. A világegyetem fia – V. A theios anthrópos. 1. Az isteni jelző használata az Iliásban 2. Az alétheia 3. A klasszika 4. Zeus három arca – VI. A görögség bírálata. 1. Az ókortudat elemzése 2. Természet és szellem 3. Az agón 4. Dionysos.

Idézetek

Déli szigetek között hajóztam, s egy napon olyan helyre értem, ahol a fogadó babérligetben állt… Ebéd és vacsora közben a mély, sötétzöld árnyékban fűszeres illatát szívtam. A frissen sült hal, vörösbor, szőlő mellé babérillatú levegő! …Egyszerre arra gondoltam, hogy nincs nálam könyv. Olyan könyv, amit most jól esne olvasni. Akkor elhatároztam, hogy ha időm engedi és a Múzsák, könyvet írok. Idevaló könyvet, amit azonnal le lehet tenni, ha hozzák a levest. …Olyan könyvet, amelyik nem sértődik meg, ha olvasás közben az ember kinéz a partra és elbámészkodik valamin, amit a következő pillanatban elfelejt. El lehet veszíteni és el lehet ajándékozni.

(A babérligetkönyv)

A görög idő: a pillanatban az örök és az örökben a pillanat. Ezt nem kell igazolni. Ha az ember görög szoborra néz, olvas Homérosból vagy Sophok- lésból, meghallgat Sapphó- vagy Anakreón-verset, tekintetet vet templomra vagy domborműre, minden bizonyítás nélkül közvetlenül tapasztalni fogja, hogy miképpen olvad itt egybe pillanat és örök, határ és végtelenség, határtalan és mérték.

(Hexakümion)

Medio Kiadó