Levelek

2990 Ft

Az életműsorozat kötetei közül a Hamvas Béla levelezéséből készült válogatás mintegy természetszerűen, emberi kapcsolatain keresztül tárja elénk annak a személyes közvetlenségnek és látásnak a kisugárzását, amely esszéiben, tanulmányaiban és regényeiben olyannyira megragadó erővel nyilatkozik meg sajátos nyelvi világán keresztül. A levelekben „ember és mű” egységének követelménye, a létezés alapkérdéseinek folytonos jelenléte: a mindennapi élet eleven valósága és tartalma. A kötet az első világháború időszakától egészen a ’60-as évek végéig mutatja be Hamvas Béla levelezését, a levelek beszélgetőtársai között pedig olyan nevekre találhatunk, mint Weöres Sándor, Várkonyi Nándor, Füst Milán, Gulyás Pál vagy Kerényi Károly.

Kívánságlistához
Kategória:

Tartalomjegyzék

LEVELEK: 1916-1968

Idézet

Ezen a földön minden megkezdődik, de semmi sem fejeződik be. …Kérdések nincsenek. Van házasság, van vallás és más, ami különböző kutyaszorítókba terel. A termékeny dolog ezeket átélni, éspedig minél mélyebben és alaposabban, és ezekből bizonyos tanulságokat levonni. „Megoldani?” Hogyan „old” meg egy házasságot? Hogyan „old” meg egy vallásos válságot? Mindegyik megoldás egyformán rossz. Óvakodjék a tudománytól! A primitív egyéni gondolat is jobb a tudománynál. Szóval, egyetlen kérdésre sem tudok válaszolni. Engem mestereim nagy és széles átélésre tanítottak, semmiféle megoldásra. A megoldások nincsenek a mi kezünkben. Ez nem tudás kérdése. Amit hetven év alatt leszűrtem, az ez: egyetemes tájékozottság. Univerzális orientáció. Ha ezt jól megérti, nincsen szükség másra. Tájékozódni kell, anélkül, hogy bármiféle hasznot, eredményt kívánna. Ha ezt megtenné, nagy gazdagságot szerezne, oly Lao-ce-i gazdagságot, amely nem való semmire, de ami minden egyébnek alapja. [1967. május 2.]

Medio Kiadó