Sarepta

2990 Ft

A Sarepta eredeti, bővített és újraszerkesztett kiadása a 2018. június 7-én kezdődő könyvhétre jelenik meg!

Szintén „segédmunkási-raktárosi száműzetése” alatt, 1951-56 között Inotán és Tiszapalkonyán írta meg Sarepta című esszénaplóját. Írásának címével (sarepta = olvasztás, finomítás) egyfelől új és igen nehéz élethelyzetének értelmét és távlatát jelölte meg, másfelől – Illés próféta szűkösségből bőséget teremtő sareptai történetére utalva – épp e nehéz periódus hatása alatt a benső erők és ellenerők felszabadulására igényt tartó várakozásának ad hangot. A legkülönbözőbb témákhoz fűzött naplószerű feljegyzések erőteljesen kapcsolódnak ahhoz a két jelentős gondolkodóval, Szabó Lajossal és Tábor Bélával kialakított szellemi munkaközösséghez, amelynek „csütörtöki megbeszélései” 1945-48 között zajlottak – jelentős hatást gyakorolva Hamvas számos későbbi művére is.

Kívánságlistához
Kategória:

Leírás

Hamvas Béla Sarepta c. esszékötetének második, az eredeti szöveget először hitelesen visszaadó kiadása 2018. június 7-re, a tavaszi könyvfesztiválra jelenik meg Palkovics Tibor szerkesztésében a Medio Kiadónál.

Idézet

Az élet minden pillanata egyetlen, visszavonhatatlan és pótolhatatlan. Senki más e pillanat fölött nem rendelkezik, csak az autonóm személy, és senkinek sincs joga fölötte rendelkezni. Az Evangélium egyetlen helyről sem beszél, amikor az Úr bárkit saját akarata ellenére gyógyított, vagy ébresztett. Ez az Isten hódolata a személyes életszentség előtt. Ezért van felelősség és morál. Ezért van önrendelkezés. Ezért van értelem. Az élet egyetlen és visszahozhatatlan. Egyszer és soha többé, megismételhetetlenül. Ez ennek a mulandónak, ennek az ürességnek fájdalmas ragyogása, ennek a törékeny és erőtlen pillanatnak vége és kezdete, amelyben a nap egyszerre kel és nyugszik. Az élet egyetlen védelme az értelem, amit nem adhatok, legfeljebb, hogy korsómban minden nap legyen olaj, míg a sötétség elmúlik.

Medio Kiadó