Palkovics Tibor

Zeneművészeti és filozófiai tanulmányokat folytatott, 1998-ig a Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára volt. Diplomáját az ELTE Bölcsészkarának Filozófia Tanszékén 2004-ben szerezte. Az 1990-es évek közepén került személyes ismeretségbe Hamvas Béla özvegyével, Kemény Katalinnal és Dúl Antallal. Kutatásainak és tevékenységének fő területe a német idealizmus művészetfilozófiája, valamint Hamvas Béla szellemi forrásainak feltárása és közzététele. Ez utóbbi keretében készítette el többek között a tradicionális művészetszemlélet – Hamvas Béla számára is mértékadó – alapelveit bemutató Titus Burckhardt két művének fordítását (A szakrális művészet lényegéről. Bp. Arcticus, 2000; Chartres és a katedrális születése. Bp. Arcticus, 2001), valamint e szemlélethez tartozó olyan szerzők kisebb írásainak fordításait, mint Rudolf Kassner, Leopold Ziegler, Marco Pallis, Ernst Jünger, Robert Reininger, Rudolf Pannwitz, mely fordítások 2002-től különböző folyóiratokban és periodikákban jelentek meg. 2008-2012-ig a Hamvas Béla műveinek külföldi megismertetését feladatául állító Editio M Kiadó munkatársa, 2013 decemberétől pedig Szakács Gáborral együtt a Hamvas Béla életműkiadást megjelentető Medio Kiadó vezetője és Hamvas Béla írói hagyatékának gondozója. Legutóbbi írása A valóság közelsége címmel jelent meg egy gyűjteményes kötetben a nálunk szinte teljesen ismeretlen múlt századi osztrák gondolkodó Robert Reininger filozófiájáról.