Az ősök nagy csarnoka III. (1 kötet)

3300 Ft

Az ősök nagy csarnoka című gyűjtemény harmadik kötetében az egyiptomi, a héber, az iszlám és a görög hagyományhoz kapcsolódó tanulmányok és fordítások kaptak helyet. A gyűjteménybe Hamvas Béla egy korábbi, még a ’30-as évek közepén született görög tárgyú tanulmánya (Hérakleitosz) is bekerült, amelynek témája első alkotói korszakában meghatározó tájékozódási pontját jelentette.

Kategória:

Leírás

Bővebb leírás

„Tudni annyi, mint látni és szeretni együtt egyben és ugyanakkor. Az ember csak azt ismerheti meg, amit szeret. Csak az éberség teljessége szereti és látja és ismeri az egészet egyben, a valóságot. Aki a szeretet köréből kiesik, annak ébersége lefokozódik és nem lát, csak káprázik, aztán „tollait elhullajtja” és lezuhan.” (Empedoklész)

Tartalomjegyzék

AZ ŐSÖK NAGY CSARNOKA: III. kötet (Egyiptom, Héber hagyomány, Iszlám, Görög hagyomány): Pert em heru: Az egyiptomi halottak könyve (Tanulmány és szöveg) – Hénoch apokalipszise (Tanulmány és szöveg) – Széfer Jecírá (Tanulmány és szöveg) – Szúfi (Tanulmány és szöveg) – Orpheusz (Tanulmány) – Püthagorasz (Tanulmány és szöveg) – Hérakleitosz (Tanulmány és szöveg) – Empedoklész (Tanulmány)