/Mérték füzetek
  • Az írás Hamvas Béla kései hagyományszemléletének esszenciális foglalata, amelyben a különböző szellemi hagyományok ún. eksztázis-technikáinak összefüggéseit, az éberség megvalósítására és a tudat szerkezetének átalakítására irányuló törekvéseik lényegét mutatja be átfogó szemléletének megvilágításában.

  • Rudolf Kassner (1873-1959) „Rilke hontársa, kortársa és barátja volt, életének utolsó tizenöt évét száműzetésben töltötte, és könyvei Svájcban jelentek meg. Szemléletét ő maga fiziognómiának nevezi és azt mondja, a dolgot nem akkor ismerem meg, ha azt elemzem, vagy ha történeti keletkezésében genetikusan nézem, hanem ha arcában lévő értelmet megfejtem. Kassner nem analizál, és nem az eredetre megy vissza, mert mindez arctalan. Ábrázol. Ez az ábrázoló fiziognómiai módszer az, amelyért a gondolkodók inkább művésznek, a művészek inkább gondolkodónak tartják” – írja róla egyik kései esszéjében Hamvas Béla. A kis kötet bepillantást ad a kassneri „fiziognómiai látásmód” alapmotívumaiba.

  • Az 1945-ben Hamvas Béla szerkesztésében meginduló Egyetemi nyomda kis füzetei című tanulmánysorozat darabjaként jelent meg az itt közreadott Mérték füzetek harmadik száma, Hamvas Béla A száz könyv című írása, amelyben a világirodalom számára legfontosabb száz szerzőjének művét mutatja be rövid és megragadó összegzések formájában.