/Videófelvételek
Videófelvételek 2018-03-07T17:11:37+00:00

Videófelvételek

Unicornis – Olvasókör

2018. január 25.
Katona Zsuzsa, Palkovics Tibor és Thiel Katalin beszélgetése

Nehéz nem szatírát írni – M5 lexikon

Riportfilm Palkovics Tiborral a Nehéz nem szatírát írni c. kötetről

Scientia Sacra – M5 lexikon

Riportfilm Palkovics Tiborral a Scientia Sacra c. kötetről

A valóságban felébredni – M5 lexikon

Riportfilm Palkovics Tiborral A valóságban felébredni c. kötetről

Bemutató az Írók Boltjában

Az Álarc és koszorú c. esszékötet

és A bor filozófiája hangoskönyv bemutatója

2017 december 15-én Máté Erika beszélgetett Palkovics Tiborral, a 30. kötet szerkesztőjével és az életmű gondozójával, valamint Katona Zsuzsával, a hangoskönyv és A nevezetes névtelen c. film rendezőjével.

Hamvas Béla és a jóga

Dr. Pressing Lajos Lílávadzsra előadása

a Hamvas Béla Alapítványban

Hamvas Béla munkásságának számos fazettája közül a legnagyobb hatást az emberekre kétségkívül látnoki képességei révén gyakorolta. Egy magasabb valóság és nemesebb emberi természet látomását mutatta fel egy szakadék felé rohanó, elvakult korban, majd a szellemi elsivárosodás időszakában. Új nyelvet teremtett, hogy a 20. század számára hozzáférhetővé tegye az emberiség ősi hagyományainak közös magvát. Spirituális gondolkodását meghatározó módon befolyásolta az indiai védikus bölcselet, mely megértésének vázát képezte. E bölcselet egyik kései, de gyökereit tekintve a történelem előtti időkbe visszanyúló termése a jóga filozófiai és gyakorlati rendszere, melyről Hamvas több helyütt is a legnagyobb elismeréssel ír:

„Minden kultusz annyi, hogy a dolgokat teljes valóságukban kifejti, a bennük levő lappangó lehetőséget kiemeli; művelni annyi, mint gazdaggá és virágzóvá, széppé és igazivá tenni, vagyis visszavinni abba a körbe, amelyben eredetileg voltak. Az ember művelése is az, hogy az embert eredeti helyén, egész szépségében, gazdagságában, igazságában újra megvalósítsa. Ez a művelés a jóga…”

Pressing Lajos 2017. október 20-án tartott, a Hamvas Béla Alapítvány által megrendezett előadása áttekinti Hamvas jógával kapcsolatos legfontosabb értekezéseit, és összeveti azokat a témára vonatkozó mai ismereteinkkel.

Tibeti misztériumok I-II.

Dr. Pressing Lajos Lílávadzsra előadása

a Hamvas Béla Alapítványban

Hamvas Béla egyik legérdekesebb, keleti vallásokkal foglalkozó kötete az 1944-ben megjelent Tibeti misztériumok. Lílávadzsra Pressing Lajos 2017 februárjában, a Hamvas Béla Alapítvány szervezésében tartott előadásának videfelvétele. Az előadás vizsgálat alá veszi a kötetben szereplő “misztériumokat”, s feltárja ezek jelentését a buddhizmusra vonatkozó mai ismereteink fényében.

Hamvas Bélát spirituális érzékenysége nyitottá tette a világ nagy szellemi hagyományaira. Számos művében találunk a buddhizmus és különösen az indiai védikus tanok által inspirált gondolatokat. Az egyik legérdekesebb, keleti vallásokkal foglalkozó kötete az 1944-ben megjelent Tibeti misztériumok, amely a tibeti bön és a gyémántút buddizmus kultuszaiba és meditációs módszereibe nyújt bepillantást néhány bizonytalan eredetű fordításon és a szerző bevezető tanulmányán keresztül.

A mű még a tibeti exodus előtt íródott, amikor igen kevés hiteles ismeret állt rendelkezésre ezekről a tanokról. A mozaik hiányzó elemeit a nyugati szerzők sokszor ismertebb hagyományokon alapuló spekulációkkal és misztikus elképzelésekkel próbálták kitölteni. A könyv megjelenése óta eltelt több mint 70 évben a tibeti buddhizmus tanai nyugaton is eltedtek, szent iratait lefordították, és ma már számos tibeti láma működik Európában e tanok autentikus forrásaként. A Hamvas Béla Alapítvány által megrendezett előadás a szerző kötetében szereplő néhány érdekes “misztériumot” vesz vizsgálat alá, s feltárja ezek jelentését a buddhizmusra vonatkozó mai ismereteink fényében.